Wat is astrologie?

's Nachts als het donker is staan er ontelbaar veel kleine en soms ook grotere lichten aan de hemel. Die lichten noemen we sterren en planeten. Al heel lang geleden bestudeerden knappe mensen, astronomen, de sterren en planeten. Ze ontdekten dat de lichten niet allemaal stil stonden en ook dat sommige lichten die planeten heten, andere planeten konden inhalen omdat ze veel sneller kunnen "lopen". De astronomen ontdekten dat er een patroon was in de "loop" van de planeten. Dat de wandeling die ze maken door het heelal vaak hetzelfde was. Ze ontdekten dat als planeten vlak bij elkaar stonden, er op aarde gebeurtenissen waren. En als dezelfde planeten, soms jaren later, weer bij elkaar stonden, deze gebeurtenissen zich in grote lijnen min of meer herhaalden. In de stand en de loop van alle planeten ontdekten zij patronen en schreven dat op. Er bestaan nog héél oude kleitabletten waarop beschreven staat wat er gebeurde aan de hemel en tegelijkertijd op de aarde. Die knappe mensen, vaak wiskundigen, konden heel goed rekenen en berekenden waar bv een jaar later een planeet zou staan. In het patroon van de maanloop dat elke maand terug komt en ook in de andere planeetstanden ontdekten ze krachten. Ze vertelden daarover aan de mensen. Bijvoorbeeld dat ze het zaaien of het poten van plantjes beter bij nieuwe maan konden doen omdat er dan meteen meer groei in zat. Dat was mooi, want een goede oogst betekende dat er voldoende eten was voor iedereen. Roem, eer en rijkdom maar ook oorlog kon voorspeld worden. Voor koningen en koninginnen was dit heel belangrijk, ze namen graag iemand in dienst, een astroloog, die hen dat kon vertellen.

Maan
De maan lijkt ons licht te geven in de nacht maar dat klopt niet helemaal. De maan vangt het licht van de zon en spiegelt het naar de aarde. Eb en vloed worden beïnvloed door de maan doordat de aantrekkingskracht van de maan wisselt. We kunnen dit ook zien want de maan is dan heel groot en dichtbij of juist erg klein en heel ver weg. De energie van maan is, zo blijkt, belangrijk en hij werkt vooral op ons gevoel. Reizigers maakten lang geleden ook gebruik van de sterrenhemel en de maan. Kaarten van de hemel werden "gelezen" om te bepalen waarheen ze moesten lopen, varen en rijden op hun paard of kameel de maan gaf hen licht in de nacht.

Aarde
Je ziet het niet echt maar de aarde draait elke dag in 24 uur een rondje maar dat gaat zo langzaam dat het lijkt alsof de zon verdwijnt. In werkelijkheid staat de zon stil en draait de aarde in één jaar en ¼ dag rond de zon. Doordat ons jaar net te kort is, tellen we er één keer in de vier jaar één dag bij op en dan krijgt de maand februari een extra dag.

Orakel
Alles heeft een eigen ritme en omdat we een kalender hebben weten we precies welke dag en welke datum het vandaag is. Heel lang geleden is dat afgesproken en zonodig soms een beetje bijgesteld. Door alles te bestuderen, de energie en ook de krachten van planeten te benoemen naar gebeurtenissen die steeds weer terugkwamen ontstond de astrologie. In vroegere tijden was er het orakel van Delphi waar je alle vragen aan kon stellen, ook koningen, koninginnen en hoge legercommandanten hechtten grote waarde aan het advies. Als het orakel vertelde dat iets niet goed was of dat het juist wel goed was, volgden zij het advies meestal op. Voorspellen werd vele eeuwen lang verboden omdat de astroloog dan een beetje op een God leek. In onze tijd zien veel mensen de horoscoop meer als een grap.

De Huizen in de horoscoop

De horoscoop is een grafisch plaatje met planeten in de tekens van de dierenriem. Het is een moment opname van een bepaalde tijd en plaats. Het plaatje lijkt een beetje op een taart die in 12 stukken is verdeeld. Die stukken heten huizen en elk huis staat voor een levensgebied. Je kunt de horoscoop ook zien als een huis met een voordeur. In het huis zijn verschillende kamers. Er is een keuken, een pronkkamer, een werkkamer, een geheime kamer, en een bovenkamer waar gestudeerd wordt, de vrienden en/of familiekamer maar ook een kamer waarin je rust zoekt of misschien liever mediteert. De huizen hebben een teken op de cusp, dat is het begin van het huis, dit vertelt welke energie, vuur, aarde lucht of water daarin ook aanwezig is.

De tijd van de geboorte bepaald het teken van het eerste huis, de Ascendant genaamd. Het is een dierenriem teken dat in het oosten rijzend was, opkomt op dat moment. Het eerste huis toont met welke energie jij naar buiten treedt, hoe jij de deur openzwaait. Een vuurteken op de Ascendant, zoals Ram, Leeuw of Boogschutter, kan zich enthousiast tonen. Eenmaal binnen gaan andere planeten een woordje meespreken en krijgen andere energieën soms meer kans. De kamers in het huis hebben een planeeteigenaar maar die planeten wonen daar meestal niet. Dan huren de planeten een anders huis om in te wonen. Elke planeet voelt zich het meest prettig in de eigen "woon"kamer, daar zijn ze in hun element. De horoscoop bevat vele unieke lagen. Ook de 4 elementen Vuur, Aarde, Lucht en Water spreken hun woordje mee in het geheel.

Mars hoort bijvoorbeeld in huis 1 en kan daar lekker meteen de wereld instappen, hij stapt vol moed de ander tegemoet. Vuur houdt van actie.

Venus voelt zich prettig in huis 2, ze houdt van zekerheid en van wat comfort. Ze zoekt van tijd tot de tuin op waar ze volop genieten kan van alle groei en bloei. Aarde zoekt zekerheid.

Mercurius zoekt graag contact en bij huis 3 horen je broers en zussen, die wonen in dit huis en zijn als persoon dan vrij beschikbaar. De buurt hoort ook bij dit huis, de losse gesprekken verlopen dan vaak luchtig, goedemorgen mooi weer vandaag. Het relativerende Luchtelement.

De Maan behoort in huis 4, de keuken, ze lijkt een beetje op een kloek, ze is gevoelig, voedend, soms onevenwichtig maar beschermend naar het kroost dat aan haar tafel zit. Water hoort bij emotie en dus ook bij de Maan.

De Zon hoort bij huis 5, het is het toneel van de one man show of wel de pronkkamer waar elk zijn talenten en creativiteit kan tonen. Het is ook een plek voor geliefden en verliefdheden. Vuur vraagt om ontzag, het kan een speels en majestueus temperament weergeven.

Mercurius bezit ook huis 6, wat tevens een werkhuis is. Hier worden de dagelijkse zaken afgehandeld. Het reilen en zeilen van alledag vindt hier plaats. De Aardse werkelijkheid.

Venus bezit ook het 7e huis. Ze bewoont graag het huis waar relaties worden gesmeed. Als planeet van de liefde voelt ze zich prettig in gezelschap van anderen, een levenspartner of heel goede vrienden. Lucht behoort bij dit huis, het wikken en wegen tussen jou en mij.

Pluto bewoont de geheime kamer huis 8. Hier worden machtspelletjes dan wel onmacht spelletjes gespeeld. Pluto voelt wat niet klopt en haalt naar boven, legt bloot wat niet in orde is. Hij is de Phoenix die oprijst uit de as. Het Water element kan in onderstroom krachtig zijn.

Jupiter bewoont het liefst huis 9, hier bevindt zich de studeerkamer, staan alle Recht- en Filosofie en studieboeken en worden grenzen verlegd in het denken. Er is optimisme, geloof, hoop en vertrouwen. Vuur en geestdrift zijn het poolende element wat ruimte biedt.

Saturnus is graag in zijn huis 10, als wetgever en daarmede ook de begrenzing waakt hij over de tijd. Hij herkent machtsverhoudingen en wenst naleving van wetten. In het 10e huis hangt het familiewapen, is vaak de naamdrager en het maatschappelijke gezicht. De Aardse wetten.

Uranus bewoont huis 11. Het is een open kamer waar op de deur meestal "Welkom" staat. Vrijheid en gelijkheid zijn de woorden die hier opgeld doen, beweeg je Luchtig en vrij.

Neptunus voelt zich prettig in huis 12. Het meditatie hoekje, de kloostertuin maar ook wel de rustkamer. Planeten die hier komen in hun loop tijdens je leven vragen om momenten voor jezelf, voor een vakantie of een werkonderbreking in je woelige wereld. De rust van de zee, het Waterelement.

CURRENT MOON

ASTRO BLOG

28 augustus 2010

Mercurius de boodschapper van de goden werkt ook voor de politiek...

Lees verder!